Asfalt gezegeni nasıl etkiliyor?

Posted by

Yollardaki fosil yakıt tüketen araçların dünyanın geleceği üzerindeki tesirlerini ve daha yeşil yakıtlarla çalışan arabaların geleceğini tartışıyoruz, fakat ya bu araçların üzerinde seyrettiği otoyollar, otobanlar ne olacak?

Asfalt, dünya çapında 110 milyon tona ulaşan yıllık talebiyle çağdaş iktisatta çok büyük bir iş kolu. 20. yüzyıla kadar üretiminin çoğunluğunu, çürümüş bitkilerden yapılan doğal asfalt oluşturuyordu. Günümüzde birden fazla asfalt ham petrolden rafine ediliyor. Şu anda yol inşaatından kaynaklanan emisyonlarda asfalt yüzde 28 ile en büyük hissesi oluşturuyor. En yakınında yüzde 18 ile beton var.

ISINMA ARTTIKÇA YOLLARIN KENDİSİ DE RİSK

Asfalttan kaynaklanan kirlilik, artan sıcaklıklar nedeniyle önümüzdeki yıllarda artabilir. Asfalt, çok sıcaklıklara maruz kaldığında atmosfere ziyanlı sera gazları (GHG) salıyor.

Başka taraftan asfalt kaplı yüzeyler ve çatılar da risk. Yalnızca ABD kentlerinde yüzeylerin sırasıyla yaklaşık yüzde 45’ini ve yüzde 20’sini (çatılar) oluşturuyor. Kanada ve ABD’deki müstakil müstakil konutların yüzde 75’inin çatılarında asfalt kiremit var. Yollara benzeri biçimde, asfalt zona birincil bileşen olarak etrafa bilhassa ziyanlı bir yağ ihtiva ediyor. Zona ayrışmıyor yahut biyolojik olarak parçalanmıyor. Sadece ABD her yıl yaklaşık 12 milyon ton asfalt zona yırtma atığı ve suram hurdası üretiyor, bunun yüzde 90’ından fazlası 20 milyon varil petrole muadil ve çöp alanlarına dökülüyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.