Birtakım bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 takım ihdas edildi

Posted by

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birtakım bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 takım ihdası gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye nazaran, Adalet Bakanlığının taşra teşkilatına 210 isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına 3 içişleri müşaviri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatına 1 daire lideri, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire lideri, Ulusal Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatına 3 daire lideri, Ulusal Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatına 81 şube müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatına 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 1 genel müdür yardımcısı ve 6 daire lideri, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 46 kuruluş müdürü ve 67 kuruluş müdür yardımcı takımları ihdas edildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA 1598 TAKIM

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 Diyanet akademisi lideri, 7 daire lideri, 4 yayınevi satış müdürü, 15 Diyanet işleri uzmanı, 15 Diyanet işleri uzman yardımcısı, 20 eğitim uzmanı, 5 şef, 30 data hazırlama ve denetim işletmeni, 4 musahhih, 5 sürücü, 6 grafiker, 5 istatistikçi, 5 tekniker, 2 teknisyen, 10 eğitim vazifelisi, 20 öğretmen, 1 diyetisyen ve 5 hizmetli takımı olmak üzere toplam 163 takım ihdası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatına ise 5 dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, 30 dini ihtisas merkezi müdürü, 5 eğitim merkezi müdürü, 20 Kur’an eğitim merkezi müdürü, 60 müdür yardımcısı, 80 eğitim uzmanı, 80 şef, 240 bilgi hazırlama ve denetim işletmeni, 35 muhasebeci, 160 sürücü, 40 kütüphaneci, 75 tekniker, 75 teknisyen, 250 eğitim vazifelisi, 280 öğretmen olmak üzere toplam 1435 takım ihdası gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA 109 TAKIM

Savunma Sanayii Başkanlığının merkez teşkilatına 8 daire lideri, 45 savunma sanayii uzmanı, 30 savunma sanayii uzman yardımcısı, 17 data hazırlama ve denetim işletmeni takımı ihdas edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının yurt dışı teşkilatına ise 9 savunma sanayii müşaviri takımı ihdası yapıldı.

Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına 2 şube müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 59 şube müdürü, İklim Değişikliği Başkanlığının merkez teşkilatına 6 şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 1 işletme müdürü ve 2 işletme müdür yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 6 bölge müdür yardımcısı ve 10 şube müdürü, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına ise 6 şube müdürü takımı ihdası gerçekleştirildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ 5 TAKIMI İPTAL EDİLDİ

Kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığının döner sermaye teşkilatına ilişkin 1 işletme müdürü ve 4 işletme müdür yardımcısı takımı da iptal edildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.