Meral Akşener’den iktidara ‘göç sorunu’ reaksiyonu: ‘Erdoğan’ın sığ zihniyetiyle çözemeyiz’

Posted by

ÂLÂ Parti Genel Lideri Meral Akşener, partisinin TBMM’deki haftalık olağan küme toplantısında gündeme ait değerlendirmelerde bulunuyor.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu halde…

“Sayın Erdoğan’ın şahsen kaleme aldığı, 20 yıllık bir büyük trajedinin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 20 yıl evvel “Hak, hürriyet ve adalet için yola çıkıyoruz” diyenler, zulüm ve istibdat yoluna acente oldular. 

‘Avrupa Birliği’nin bir kesimi oluyoruz’ kelamlarını alkışlarla karşılayanlar… 20 yılın sonunda ne oldu? Avrupa’ya gidecekken giderayak ortadoğuyu memleketimize getirdiler. Avrupa’ya giderken ortadoğu ülkemize geldi. 

Ben dedim ki “Esad’la görüşeyim.” Karşılık ne oldu? Her vakit olduğu üzere kulak üstüne yatıldı lakin, kulak üstüne yatılırke de her türlü hakarete maruz kaldık. Sonra da 2019 Aralık ayında, o vakit İstanbul Milletvekilimiz olan Ümit Özdağ’ın teklifiyle Ankara’da bir çalıştay düzenledik yeniden göç konusunda. Bu çok boyutlu sorunu çözümlemeye yönelik teklifler lisana getirdik.”

“O artırımdan beri de, vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlere kulak vererek, iktidara geldiğimizde, farklı sığınmacı tiplerine yönelik uygulayacağımız siyasetleri, tanımlamaya ve tahlillerimizi güncellemeye devam ettik. 

Bunun yanında ise, yapan siyaset anlayışımızın gereği olarak, yapılması gerekenler konusunda, iktidarı uyarmaktan geri durmadık.  Ez-cümle; muhalefette olsak bile, 

Türkiye’nin idaresini devralmaya hazır bir siyasi partinin, sorumluluğuyla hareket ettik.”

“Peki iktidar ne yaptı? Son günlerde, bir sefer daha gözlemlediğimiz üzere, sorunu görmezden gelmeye, zigzaglar çizmeye, yalpalamaya devam etti. Birbiriyle çelişen, tutarsız ve lakayt açıklamalarla, insanlarımızı huzursuz etmekten çekinmedi. Ensar-muhacir kavramları üzerinden, mevzuyu bağlamından kopartıp, ideolojik arayışları çerçevesinde tanım ederek, siyasi tabanını konsolide etmeye çalıştı. Bir yandan da, muhalefetin bu husustaki gündemini çalma arayışına girerek, beton ve briket üzerinden ürettiği kelamda tahlillerle, günü kurtarmaya uğraş etti.”

‘ERDOĞAN’IN SIĞ ZİHNİYETİ İLE ÇÖZEMEYİZ’

“Ve bunun sonucunda; 2019 yılında, ülkemizde 4 milyon sığınmacının, varlığını tartışırken, bugün geldiğimiz noktada, 6 – 6 buçuk milyon sığınmacı ile, karşı karşıyayız.

Artık açık biçimde ortaya çıkmıştır ki; sığınmacı meselesini; sıkıntıyı çözmek yerine, polemikle geçiştiren, inancımız üzerinden yaptığı, hamasi konuşmalarla kolaylaştıran, 80 ülkeye vizeyi kaldırmakla övünüp, 250 bin dolara vatandaşlık satarak, cari açığı çözdüğünü düşünen, Sayın Erdoğan’ın, sığ zihniyeti ile çözemeyiz.”

“İYİ Parti olarak bizim gayemiz, sığınmacıların, gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönüşlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye’de kalışlarını caydıracak önlemleri almayı da, bir gereklilik olarak görüyoruz. 

Bu kapsamda; başta Avrupa Birliği olmak üzere, sığınmacılara yönelik geliştirilen projelerin de artık, sığınmacıların, memleketlerine dönüşlerini, kolaylaştırmaya odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlara paralel olarak; Şam’da kim iktidarda olursa olsun, Suriye ile münasebetlerimizin, yapan bir diyalog tabanına oturtulması gerekiyor.

Ayrıyeten; Avrupa Birliği ve bölgedeki başka aktörlerin de, artık gerekli sorumluluğu almaları için,  faal bir dış siyaset yürütülmesinin, kritik bir mecburilik olduğunu görüyoruz.

Bütün bu gayretlerimizin gayesi, ülkemizin güvenliği ve iyiliğidir. Sorunun merkezinde, sonuçta beşerler olduğundan, politikalarımızı da, bu gerçeğin farkındalığıyla şekillendiriyoruz. İktidarın düşmanlaştırma arayışlarının, ne milletimize, ne de memleketimize bir yararı olamaz. Bunu tekraren gördük, tekraren yaşadık. O nedenle biz, ÂLÂ Parti olarak; ülkemizin her kritik probleminde olduğu üzere, sığınmacı ve denetimsiz göç konusunda da, makul, akılcı ve itidalli bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz.”

GÖÇ SORUNU İÇİN ‘TBMM’ DAVETİ

“Bu perspektiften hareketle, buradan bir davette bulunmak istiyorum: bugün artık, süreksiz müdafaa statüsünü ve sistemsiz göç hareketliliğini belirleyen, ‘Yabancılar ve Milletlerarası Müdafaa Kanunu’ üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktidir.

Biz, Gazi Meclis’imizin, bu değerli meselemizin tahlilinde, bir tartışma, istişare ve başarılabiliyorsa, bir uzlaşma tabanı olduğuna inanıyoruz.  Milletimizin acil tahlil beklediği, bu türlü bir sıkıntıyı,  Millet’in Evi’nde konuşabilmek ve tahlile bağlayabilmek, en başta bize kendisini temsil etme yetkisini veren, aziz milletimize karşı vazifemizdir.”

Bu sıkıntı, bize nazaran de partiler üstü bir sıkıntıdır. O nedenle diyoruz ki; gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde, probleme bakışımızı ve tahlil tekliflerimizi ortaya koyalım.  Gelin, milletimizi ve memleketimizi, bu cendereden birlikte çıkartalım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri, Sayın Şentop’un, bu haklı ve yasal davetimize, kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyor, bunun temelinde, milletimizin acil bir daveti olduğunu, milletimizin huzurunda bir defa daha hatırlatmak istiyorum.”

“ÜLKEMİZ BİR KİŞİNİN ŞAHSİ İNATLARININ UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR”

“Aziz milletim; ülkemiz uzun vakittir, bir kişinin şahsi inatlarının, kavgalarının, taleplerinin ve kaprislerinin peşinde, uçuruma sürükleniyor. Milletin iradesi, gereksinimleri ve istekleri hiçe sayılırken; iktisattan eğitime, ulaşımdan sıhhate kadar, her şey; tek bir kişinin keyfine nazaran, liyakatsiz takımlar tarafından, beceriksizce yönetiliyor. Bu yüzden de; Kendimizi her yeni günde, yeni bir krizin içerisinde buluyoruz. 

Bu devlet krizinin mimarı, Bay Kriz ise; durup düşüneceği, gerçeklerle yüzleşeceği, hatta memleketi rahatlatmak için, sandığı getireceği yerde; sebep olduğu krizleri, derinleştirmeye, bozuk plak üzere konuşmaya ve kusurlarında ısrar etmeye devam ediyor.”

‘ENFLASYON’ REAKSİYONU

“Bay Kriz inatla; ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diye ahkam kestikçe; ‘Ben ekonomistim’ diye, kürsü kürsü gezdikçe; işin ehli hiçbir insanı dinlemeyip, bildiğini, daha doğrusu, bilmediğini okumaya devam ettikçe, milletimizin içinde bulunduğu kriz ortamı, maalesef daha da derinleşiyor. Bu inadın bedellini de milletimiz, yokluk, yoksulluk, pahalılık ve işsizlik olarak ödüyor. Gerçekten bugün gelinen noktada; TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı bile, yüzde 70 oldu. Yani, kıskandıran bir performansla, enflasyonda Arjantin’i sollamış olduk.”

KONUT FİYATLARI

 

“Türkiye, süratle yoksullaşırken, Gençlerimiz işsiz kalırken, pahalılık altında ezilen insanlarımızın sofralarından, her gün lokma eksilirken, tıpkı vakitte, bir barınma kriziyle de karşı karşıyayız. Dünyada konut fiyatlarının, 2 yıldır en fazla arttığı ülke pozisyonuna geldik. Kamu bankalarının, kaynakları yanlış dağıtması sonucunda, binlerce konut satılmasına karşın, konut sahipliği oranı giderek düşüyor.”

“MÜJDEYİ VERDİKTEN SONRA BİR GECEDE YÜZDE 10 ARTTI”

“Bugün İstanbul’da, 4 kişilik orta gelirli bir hanenin oturduğu, 105 metrekarelik bir meskenin kirası, taban fiyatın 1.3 katına çıkmış durumda. Evet, yanlış duymadınız, 1.3 kat. Hatta; daha bu hafta, ‘müjde’ diye açıklanan, lakin aslında, vatandaşın konut alma ihtimalini, daha da imkansız hale getiren, konut kampanyası, barınma krizini, daha da derinleştirecek. Hakikaten Bay Kriz, bu kelamım ona muştuyu verdikten sonra, konut fiyatları, bir gecede yüzde 10 arttı.

Daha evvel bu kürsüden söyledim, bugün bir sefer daha anlatmak istiyorum; konut fiyatlarındaki artış, kamu bankalarının, enflasyonun yüzde 50 altında faiz oranlarıyla, konut kredisi vermesiyle inmez. Faizleri düşürüp, konut fiyatlarının düşeceğini beklemek, Bay Kriz’in masalsı hayal dünyasında mümkün olsa da, maalesef Türkiye’nin gerçekleriyle örtüşmez. 

Bu çarpık sistemde, dar ve orta gelirli vatandaşlarımız mesken sahibi olamaz. İki sebepten ötürü olamaz:

Bir: Konut fiyatları, daha da arttığı için olamaz. 

İki: Finansmana erişimi olmadığı için olamaz. 

 

Bir milyon liralık, 10 yıl vadeli, yüzde 0,99 aylık faizli kredinin, aylık taksiti ne kadar, biliyor musunuz? 14 bin 277 lira. Doğal olarak, ben de sormak istiyorum: Bugünün Türkiye’sinde, hangi emekçi, hangi memur, bu taksiti ödeyecek de, mesken sahibi olabilecek?”

“İşte o nedenle; ‘müjde’ diye ambalajlanmak istenen bu kampanya, kamu kaynaklarının, yeniden, yeni ve yine, inşaat bölümüne aktarılmasından ve servet transferinden diğer bir şey değildir. Buradan, daha evvel iktidara yaptığım bir çağrıyı, yinelemek istiyorum: Çakma müjdelerinizle, milletimizi oyalamaya çalışmayı, artık bırakın. Derhal akılcı adımları atmaya başlayın, insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin. Bir an evvel kamu kaynaklarını yanlışsız yönlendirip, TOKİ’nin asıl faaliyet alanına, yani, dar gelirli vatandaşlarımıza, yaşanabilir konutlar inşa etmeye, daha büyük bütçelerle odaklanmasını sağlayın.

Lakin tek başına TOKİ’ye ek kaynak ayırarak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın, barınma krizini çözemezsiniz.İnşaat girdileri, sabit kalmadığı sürece, kaynak aktarmak tahlil olmaz. Zira; 20 milyar liralık kaynak, bugün 20 bin konutun tamamlanmasını sağlarken, bir türlü önünü alamadığınız, enflasyondaki artış nedeniyle, bu kaynakla, ilerleyen periyotta, lakin 10 bin konutu tamamlayabilirsiniz.”

 

DETAYLAR GELİYOR…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.