Tarım ve Orman Bakanlığı: İmalatçılara ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı

Posted by

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şeker üzerinde spekülatif fiyat ve miktar hareketliliğin olduğu ifade edildi. Açıklamada 2021/2022 yılında pancar şekeri üretiminin 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilerek, “Bilindiği üzere, 4636 sayılı Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanması, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekeri (yurt içine satılabilen şeker miktarı) sırasıyla 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleşmiştir” denildi.

Açıklamada, spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışmanın başlatıldığı aktarılarak, “Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır” ifadeleri kaydedildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.